Համակարգը հանդիսանում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգ՝ հարմարեցված բարձրագույն ուսումնական հասատատություններում կիրառման համար: Համակարգը հնարավորություն է տալիս ուսումնական հաստատության ստորաբաժանումների և համապատասխան հաստիքացուցակների նկարագրության, կադրային հաշվառման գործառույթների իրականացման, աշխատակիցների արձակուրդների ավտոմատ հաշվարկի ըստ ՀՀ համապատասխան օրենսդրության, և այլ գործառույթներ իրականացումը:

Համակարգը մշակվել է 2011-ին և 2012-ից իրական ռեժիմով շահագործվում է ՀՀ Ագրարային պետական համալսարանում: